POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka

Neohodnoceno

POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka

 

Autor: Pavla Soletka Krátká


Webové stránky knihy: pohratky.cz

 

Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat a poznávat.

Kniha je pro všechny malé i velké děti od 3 let. Kniha může být veselým průvodcem doma i v dětských kolektivech. Je vhodnou pomůckou k multikulturní, jazykové a environmentální výchově.

Ilustrace: Marie Snášelová Štorková

Rozměr knihy: 240 x 240 mm

Počet stran: 72

Papír: munken 115g/m2

294 Kč
Skladem

POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka (tištěná kniha)

Kniha, která otevírá srdce malých i velkých dětí.

V čem je kniha jedinečná?
Příběhy vedou čtenáře k vnímání smyslu a hloubky slov. Tvořivým přístupem rozvíjejí cit pro jazyk mateřský a podporují objevování jazyků cizích.

POHRÁTKY chtějí podpořit již u malých dětí vnitřní motivaci k získávání znalostí o světě, radost z učení a celkovou kulturní otevřenost, snášenlivost a humanismus. Takto můžeme předejít různým učebním a sociálním blokům, se kterými se potom v dospělém věku často všichni potýkáme.

Proč POHRÁTKY?
Kombinace slov hrát si a pohádky. Každý příběh je na závěr doplněn o inspirativní list s nápady na nejrůznější činnosti. Aktivity vždy úzce souvisejí s pohádkou. Obsahují otázky k diskuzi, úkoly na zapojení smyslů a rozvoj učebních dovedností, nabádají k pohybové aktivitě a předkládají praktické úkoly do terénu.

I dospělí se baví, rozhodně netrpí!

Čím chtějí POHRÁTKY přispět ostatním?
Chtějí podpořit aktivní postoj k ochraně naší planety a přírody. Chápat, že jsme součástí většího celku a že vše má fungovat ve vzájemné harmonii dávání a přijímání. Knížka chce přispět k podpoře národního sebevědomí, hrdosti a jedinečnosti. Vždyť naše kultura je tak krásná a bohatá, právem na ni můžeme být pyšní. Je však třeba uvidět vlastní zemi z nadhledu, s odstupem, z venku. Cestovat, poznávat, inspirovat se od jiných kultur. A přijímat s respektem a s vděčností ostatní odlišné pohledy na svět. Teprve potom, když tento určitý nadhled získáme, dokážeme ocenit to, v jaké společnosti a v jakém místě žijeme, a všemu lépe porozumět

Kniha citlivým způsobem připomíná hodnoty, které je třeba v naší společnosti udržovat a ctít. Je o naslouchání a porozumění, odvaze, poznání, pokoře, toleranci a bytí sama sebou. 

 

Když se děti už jako malé správně naučí vnímat slova svého mateřského jazyka, radovat se z toho, jak znějí, a hravě a tvořivě se slovy pracovat, půjde jim snadněji učení se dalším jazykům.

Kultura jde ruku v ruce s jazykem. Je moc důležité naučit naše děti nejdříve správně používat náš český jazyk, objevit jeho hloubku, zvukomalebnost a barvitost. Rozvinout u dětí cit pro jeho používání a chápání. Dále jim pak vyprávět o tom, že jsou na světě i jiné jazyky a kultury. Jazyková propedeutika, nebo-li výchova k rozvoji citu pro jazyk a jazykovou tvořivost, je velmi důležitá pro každého.

Když dítě zvnitřní myšlenku, že na naší planetě se hovoří mnoha jazyky a je kulturně velmi rozmanitá, avšak i přes tyto rozdíly jsme všichni v jádru stejní, povede to k jejich ryzí kulturní a lidské toleranci, zrodí se vnitřní motivace poznávat ostatní kultury a učit se cizí jazyky a zároveň být hrdý na kulturu a jazyk své země.

Děti jsou duše otevřené, pomocí příběhů pojmou hluboko do srdce všechny zásadní hodnoty. Ony jsou čisté, dobře cítí, co je správné, netrpí předsudky, jsou tady a teď a umějí si ze sebe udělat legraci. Dospělí se mají od dětí co učit. Ale i dospělí mají dětem co předávat – svoje zkušenosti.

Všichni potřebujeme společně sdílet čas a prostor, malí společně s velkými.

Kód Kód: 1
Jméno značky: ELMAVIA s.r.o
Kategorie: KNIHY
Hmotnost: 0.5 kg